Vereniging van vrijescholen steunt oproep POinactie

De Vereniging van vrijescholen onderschrijft de doelen van #POinactie en steunt de oproep voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren. De leraar heeft een sleutelrol op de vrijeschool en moet in staat worden gesteld om goed onderwijs te geven. Er moet meer waardering en ruimte komen voor leraren. In tijd én in geld.

#POinactie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     In het onderwijs is de afgelopen periode een publiek debat ontstaan over het schrijnende (toekomstige) lerarentekort én de scheefgroei van lerarensalarissen in het primair onderwijs ten opzichte van het voortgezet onderwijs.

Een actiegroep van leraren, #POinactie, doet daarom een dringend beroep op de politiek en de samenleving voor:

1. Een eerlijk salaris; het primair onderwijs wordt structureel onderbetaald.

2. Een investering in het onderwijs voor minder werkdruk.

Lerarentekort
Het lerarentekort loopt de komende jaren schrikbarend op. In 2020 zijn er ruim 6.000 leerkrachten te weinig en in de vijf jaar die daarop volgt loopt dat op naar 16.000. Ook vrijescholen, die vanwege de landelijke groei juist meer leraren nodig hebben, wordt dit een enorme uitdaging. Daarom is het van groot belang dat het onderwijs voor huidige en nieuwe leerkrachten aantrekkelijker wordt: minder werkdruk, meer salaris.

Wat doet Ridderspoor?
Het team van onze school wil met alle collega’s deelnemen aan de actie om op 27 juni een uur later met de lessen te beginnen. De actiegroep #POinactie wil langs die weg aandacht vragen voor het dreigende lerarentekort, de werkdruk in het onderwijs en de achtergebleven salarissen van basisschoolleerkrachten.
De lessen op onze school beginnen op 27 juni om 9.30 uur. Kinderen die op deze dag niet later naar school kunnen komen zullen worden opgevangen; daarbij wordt geen onderwijs aangeboden. Wij vragen en hopen op uw begrip en steun voor deze actie. Daarnaast vragen wij u ook om de petitie te ondertekenen.