Doelstelling van de MR is bijdragen aan besluitvorming over het te voeren schoolbeleid, bevorderen van de openheid en onderling overleg. Scholen zijn wettelijk verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te realiseren. In de MR van Basisschool Ridderspoor hebben de volgende ouder(s) en leerkrachten zitting:

  • Vanessa Snell (ouder, voorzitter)
  • Nadia de Haan (ouder)
  • vacature  (ouder)
  • Maaike de Vos (leerkracht)
  • Rick den Hollander (leerkracht)
  • Gaby Bak (leerkracht/RT)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de MR zijn de ouders van Ridderspoor vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten afgevaardigden van de scholen die deel uitmaken van de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek (naast Ridderspoor zijn dat de Vuurvogel in Zoetermeer en het Mareland in Leiden, alle drie basisscholen). De GMR behandelt zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op één of een deel van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen. Een ouder en een leerkracht vertegenwoordigen onze school in de GMR.