Basisschool Ridderspoor is een levendige gemeenschap van leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunende medewerkers én ouders. Betrokkenheid en ondersteuning van u als ouders is essentieel. Tal van activiteiten kunnen alleen plaatsvinden dankzij uw inspanningen. Samen maken wij de school.

Klassenouders

Iedere klas op onze school heeft klassenouders. Zij vormen een belangrijke schakel tussen leerkracht en ouders en vice versa. Klassenouders overleggen met de leerkracht, verlenen praktische ondersteuning en coördineren hulp van de ouders bij bijvoorbeeld de jaarfeesten. Ook beantwoorden zij vragen en maken nieuwe ouders wegwijs in school.

Werkgroepen

In verschillende werkgroepen met ieder hun eigen expertise, hebben ouders de verantwoordelijkheid voor een van de schoolactiviteiten. Er is een jaarfeestengroep, een tuingroep, een klusgroep en een bazaargroep. In iedere werkgroep zit ook minimaal één leerkracht.

Medezeggenschapsraad

Ouders leveren leveren ook een bijdrage aan het beleid en bestuur van de school en de stichting waaronder de school valt, namelijk via de Medezeggenschapsraad (MR).