De rode draad die tijdens het schooljaar de verschillende vakken met elkaar verbindt, noemen we vertelstof. De vertelstof vormt het hart van het vrijeschoolonderwijs. Iedere eerste klas van een vrijeschool krijgt als vertelstof de oude volkssprookjes van de gebroeders Grimm en in de tweede fabels en heiligenlegenden. De leerkracht geeft er een creatieve invulling aan die past bij de klas. In grote lijnen volgt de vertelstof de ontwikkelingsweg van de mensheid. Een ontwikkeling die leerlingen verkort herhalen in de jaren dat ze opgroeien van kind tot volwassene.

 Vertelstof per klas

  • Klas 1:   Sprookjes
  • Klas 2:   Fabels en heiligenlegenden
  • Klas 3:   Oude Testament
  • Klas 4:   Noorse Mythologie
  • Klas 5:   Griekse Mythologie
  • Klas 6:   Romeinse Sagen, geschiedenis van het Romeinse Rijk en ontwikkeling van West-Europa tot aan de Middeleeuwen.