Kennismaken, sfeer proeven, kijken naar de werkjes in de klas, de periodeschriften van de kinderen en meer leren over ons onderwijs met hoofd, hart en handen. We houden een kijkdag, speelmiddagen en informatieavonden op verschillende momenten door het jaar heen. U bent van harte welkom, we ontvangen u graag. Ook kunt u een kennismakingsgesprek aanvragen met onze schoolleider Kim Evers-Hunting. Neem daarvoor contact op met de schoolleider. Wilt u uw kind inschrijven? Op de pagina Aanmelden leest u hoe u dat doet.

Filmpje team Ridderspoor

De juffen en meester van Ridderspoor hebben onlangs een filmpje gemaakt om iets te vertellen over de lessen, die gegeven worden in de klassen. Zo kunt u een kleine indruk krijgen over het lessen van ons vrijeschoolonderwijs. Klik op de link om dit filmpje te bekijken https://www.youtube.com/watch?v=i4sFfp6otk4

Kijkdag

In maart houdt Basisschool Ridderspoor een open middag. U bent van harte uitgenodigd om samen met uw kind te komen kijken op onze school. De juffen, meesters, ouders én kinderen staan klaar om u alles te vertellen over wat er in en rond onze school gebeurt. Juffen en meesters geven open lessen en u kunt meedoen met een les euritmie. Tussendoor voeren de kinderen toneelstukjes op en maken ze muziek. Zie de agenda voor de volgende open middag.

Informatieavonden en speelmiddagen

Een aantal keren per jaar houden wij een informatieavond voor nieuwe ouders en kinderen. Tijdens deze avond kunt u gericht vragen stellen over het vrijeschoolonderwijs en de behaalde resultaten. Er worden ook diverse keren per jaar een speelmiddag georganiseerd. Uw zoon of dochter kan dan een uurtje spelen in de kleuterklas, terwijl u al uw vragen kunt stellen aan een kleuterjuf of andere juffen van de school. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier informatiemiddagen. Zie de agenda voor de data van de jaarlijkse informatiemiddagen.