Na het periodeonderwijs in de eerste twee ochtenduren, volgen in de middag de vaklessen. Vaklessen zijn oefenuren taal, rekenen en vreemde talen zoals Engels, vormtekenen, handwerken, handvaardigheid, muziek, gymnastiek en euritmie. In klas 5 en 6 komen daar houtbewerken en tuinbouw bij.

Euritmie: zichtbaar maken wat er klinkt

Euritmie, een uniek vrijeschoolvak, is een Grieks woord en betekent ‘eu’: mooi, goed, gezond en ‘rytmie’: beweging. Met andere woorden euritmie zorgt voor een mooie gezonde beweging op meerdere niveaus. Leerlingen leren geconcentreerd luisteren naar een ritme en de betekenis ervan in zowel taal als muziek. De euritmielessen worden veelal begeleid door een klassiek geschoolde pianist(e). Ook ontwikkelen de leerlingen door euritmie een goed gevoel voor ruimtelijk inzicht.

Vormtekenen: innerlijk meebewegen

Het vak vormtekenen ondersteunt de leerlingen bij het leren schrijven, maar ook bij een vak als meetkunde. In klas 1 begint het vormtekenen met de basis van alle vormen: de rechte en kromme lijnen. Ieder schooljaar worden de leerlingen tijdens de vormtekenlessen verder uitgedaagd in het tekenen van steeds ingewikkelder motieven, zoals vlechtvormen of gespiegelde lemniscaten. Door het spiegelen wordt de ontwikkeling van de linker- en rechterhersenhelft ondersteund en gestimuleerd. Hierdoor hebben zeker kinderen met aanleg voor dyslexie baat bij vormtekenen. In klas 6 worden geometrische vormen getekend die de basis leggen voor meetkunde.