Op dit moment hebben wij twee kleuterklassen, een klas 1, een klas 2, een klas 3 , een klas 4 en een gecombineerde klas 5/6. In een gecombineerde klas leren de kinderen veel in een klas met leerlingen van verschillende leeftijden. Ze ontwikkelen zich enorm in sociaal opzicht en leren van de lesstof. Ondertussen leren ze geconcentreerd en zelfstandig te werken aan hun eigen opdrachten.