De samenwerkende vrijescholen Mareland in Leiden, Ridderspoor in Alpen aan den Rijn en De Vuurvogel in Zoetermeer (alledrie basisscholen) zijn verenigd in de Stichting Vrije Scholen Rijnstreek. Met elkaar werken wij aan de vorming van moderne vrijescholen waar ouders en kinderen graag komen. Zo willen de scholen vanuit het vrijeschoolonderwijs aansluiten bij de eisen en uitdagingen van de huidige maatschappij. We doen dat bijvoorbeeld door onderling kennis en ervaring uit te wisselen en door studiedagen te houden met medewerkers van de drie scholen. Zo verbeteren we samen de kwaliteit van het onderwijs.

Kennismaken met de stichting

Verder hebben we onze kennis gebundeld in een gezamenlijke schoolgids en in een gemeenschappelijk schoolbeleidsplan 2012-2016. Hierin zijn belangrijke onderwerpen uitgewerkt, zoals de zorg voor de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs. Heeft u vragen en wilt u meer informatie? De directeuren van de drie scholen, te weten Wim Klapwijk (Ridderspoor en Vuurvogel) en Willem de Koning (Mareland) vormen samen het bestuur van de stichting en staan u graag te woord.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek (link naar e-mailadres Wim Klapwijk).