Nieuwe en geïnteresseerde ouders nodigen wij van harte uit om te komen kennismaken met onze school, het lerarenteam en het vrijeschoolonderwijs. Daarvoor organiseren we jaarlijks een open middag en een aantal informatiebijeenkomsten. Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Wilt u uw kind laten instromen in een hogere klas? Dan kunt u daarover contact opnemen met onze schoolleider. Meer informatie over de kennismaking met onze school vindt u op:

U kunt ook alvast het aanmeldformulier 2020 bij Downloads en formulieren invullen. Dan nemen wij vervolgens contact met u op.

Let wel op: na de bevestiging inschrijving vanuit school is uw zoon/dochter definitief bij ons ingeschreven