Download op deze pagina de beleidsstukken en formulieren van Basisschool Ridderspoor.

  • Jaarboekje 2020-2021 (variabele/praktische informatie aanvullend op de overkoepelende schoolgids van de stichting, zie hieronder)

Beleidsstukken Stichting Vrije Scholen Rijnstreek (SVSR)

Formulieren