Is uw kind ziek of is er een andere reden dat uw kind niet of later op school komt? Dan meldt u dat ’s ochtends tussen 8.15 en 8.45 uur op 0172 – 443 009, of onderaan deze pagina. Kan uw kind door een plotselinge gebeurtenis niet naar school komen? Dan meldt u dit bij de leerkracht. Als dat niet kan, belt u het bovenstaande nummer.

De aanwezigheid van leerlingen wordt voor 9.00 uur gecontroleerd. Ouders of verzorgers van leerlingen die niet zijn afgemeld worden gebeld om na te gaan wat de reden van afwezigheid is. Ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Ander verzuim

Leerlingen zijn alleen vrij in de schoolvakanties en op studiedagen. Dat is in de wet vastgelegd. Is uw kind afwezig zonder geldige reden, dan is de schoolleiding verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. In bijzondere gevallen kunt u bij de directeur verlof aanvragen. U doet dit door minimaal acht weken van tevoren een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directie. Formulieren kunt u krijgen bij de administratie.

Formulier om uw kind af te melden