Vrijescholen kennen een doorgaande leerroute die begint bij de kleuters en eindigt na vier, vijf of zes jaar middelbare school.

• Basisschool: de kleuterklas vanaf vier jaar en de onderbouw, klas 1 t/m 6
• Voorgezet onderwijs: de middenbouw, klas 7 en 8 en de bovenbouw, klas 9 t/m 12.

Het vrijeschoolleerplan van onder-, midden- en bovenbouw vormt één geheel en voorziet in onderwijs voor het kind vanaf zijn of haar vierde tot en met het achttiende levensjaar. Onder-, midden- en bovenbouw zijn zo op elkaar afgestemd, dat eerder behandelde thema’s later in een andere vorm, passend bij de ontwikkelingsfasen van de leerlingen, worden uitgewerkt. Om de doorgaande leerroute te garanderen, werkt onze school samen met het Marecollege in Leiden (vrije middelbare school). Ongeveer de helft van de zesdeklassers die Ridderspoor de afgelopen jaren hebben verlaten, gaat naar het Marecollege. De overige leerlingen vinden prima aansluiting op middelbare scholen in Alphen aan den Rijn. Zij hebben naast alle basisvaardigheden zoals taal, lezen en rekenen veel extra’s in hun bagage. Door een kunstzinnige benadering van de leerstof hebben onze leerlingen creatief leren denken. Hun sociale vaardigheden zijn goed ontwikkeld.