Sint Jan die komt er-an!

Met uitbundige spelletjes, zingen en gezellig eten en drinken. De felle, lichtende vlammen en de hitte van het vuur in gespannen afwachting op het springen…

 

 

Op of rondom de dag van de zonnewende (24 juni), worden door de kinderen bloemenkransen gemaakt voor op het hoofd. Wij vieren die dag het Sint Jansfeest door bij elkaar te komen.

Allemaal: de kinderen, ouders, leerkrachten…Samen op een veld.

Met elkaar zorgen voor eten, met elkaar zorgen voor mooie spellen. Ieder doet waar hij of zij goed in is. Tegen de avondschemering verzamelen we ons om de vuurplaats.

Het vuur wordt aangestoken door de fakkels, gedragen door de zesdeklassers. Voor hen, de laatste keer om als klas over het vuur te springen.

Als de vlammen hoog oplaaien, staan we allemaal rond het vuur en zingen we Sint-Jansliederen. Maar niet eerder kan er gesprongen worden dan dat het vlammende, verzengende hoogtepunt voorbij is, het moment dat het vuur rustiger wordt, de felheid overgaat in een warme, louterende vuurgloed.

Dan mogen alle kinderen één voor één over de dansende vlammen van het Sint Jansvuur springen. Bij ons is de gewoonte dat je pas in de eerste klas over het vuur mag.

Natuurlijk wordt hier reikhalzend naar uit gekeken! De jongere kinderen zingen om het vuur, de ouderen mogen als eerste springen. Een sprong over het vuur loutert jezelf en geeft je kracht voor de komende donkere tijd. Er wordt ook gezegd dat degene met wie je over het vuur springt, altijd een belangrijke rol in je leven zal spelen.

De kleuters hebben op Sint Jan een eigen programma op de dag. Ze trekken met bloemenkransen op het hoofd naar buiten waar met elkaar spelletjes gedaan worden. Er is buiten een picknick met pannenkoeken en limonade.

Ter afsluiting zingen en dansen de kleuters met hun ouders in een grote kring de Zevensprong. In het midden van de kring dansen de oudste kleuters zelfstandig, als symbolische sprong naar de lagere school.

Zo is het Sint Jansfeest voor de oudste kleuters en de zesdeklassers net als voor de natuur een keerpunt. Midzomer, een overgang naar een nieuw begin…

Lees meer over de achtergronden van dit feest.