Worden wie je bent

Een belangrijk uitgangspunt van het vrije school onderwijs is de gedachte dat ieder kind zich in vrijheid moet kunnen ontwikkelen tot wie hij is. Op de vrije school staat de persoonlijke ontwikkelingsweg van het kind dan ook centraal. Niet alleen het intellect wordt aangesproken maar ook de sociale en kunstzinnige kant van het kind. Deze visie is terug te voeren op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner.

Kom kijken, luisteren, beleven!